Leusden,
28
augustus
2019
|
07:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe manieren van stroom opwekken

Nieuwe manieren van stroom opwekken

Samenvatting

Elektrische auto’s rijden schoner als de stroom niet uit kolencentrales komt, maar uit wind, water en de zon. Aan welke ideeën werken de experts nog meer?

Elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen heeft een voorspelbaar nadeel: als de zon niet schijnt of de wind niet blaast, zit je zonder stroom. Een mogelijke oplossing is het grootschalig opslaan van groene stroom om zulke dipjes op te vangen. Op dit moment dienen kolen- en kerncentrales als back-up. De Europese Commissie voorspelt dat de kerncentrales die rol blijven vervullen. Dat verklaart de voor 2050 beoogde energiemix van 80 procent energie uit hernieuwbare bronnen en de resterende 20 procent uit kerncentrales.

ŠKODA is groener dan Zweden

Wist je dat ŠKODA er hard aan werkt om de CO2-uitstoot van het productieproces te verlagen? En met succes: met energiebesparende maatregelen en het inkopen en produceren van groene energie is ŠKODA ‘groener’ dan Zweden - het groenste land van Europa. Bij ŠKODA komt 58 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen, in Zweden ligt dat percentage op 54,5 procent. Daar komt bij dat de hoeveelheid energie die nodig is om een auto te bouwen sinds 2010 met 36 procent gedaald is.

Chinese Muur onderwater

China is van plan energie op te wekken met getijstromen. De installatie die daarvoor nodig is, past perfect in het Chinese straatje: een lange muur. Het plan is om een enorme waterkrachtcentrale te bouwen in de vorm van een 30 kilometer lange oceaanmuur met turbines. Volgens de eerste berekeningen kan het stromende zeewater bijna evenveel energie produceren als drie kernreactoren.

Urine-energie

Wees gerust: voor het opwekken van urine-energie hoef je niet op een schoepenrad te urineren. Daar heeft het werk van de onderzoekers van de Universiteit van Bath (VK) niets mee te maken. Zij gebruiken bacteriën om organische stoffen – zoals urine van mens of dier – om te zetten in elektrische energie. De microbiële brandstofcellen zijn goedkoop te produceren en nemen weinig ruimte in. Je sluit zo’n mini-energiecentrale aan op je toilet en hij produceert stroom voor alles van een scheerapparaat tot het opladen van een elektrische auto.

Lees ook: Hier kun je straks je elektrische ŠKODA iV opladen