ŠKODA-dealers - online en per telefoon bereikbaar - werkplaatsen geopend - lees meer

Lease en bijtelling

FAQ

Antwoord op je vragen

Ga je je favoriete ŠKODA zakelijk rijden? Hier praten we je tot in detail bij over alles wat te maken heeft met leasing en bijtelling

ŠKODA staat je ook graag te woord, zowel via Facebook, Twitter of via onze klantenservice.

Veelgestelde vragen

Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2017 er uit?
Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2017 er uit?

De bijtelling voor privégebruik is van toepassing op ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben. Zij hebben het voordeel dat ze deze auto ook privé mogen gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij hun winst opgeteld. Hiervoor geldt in 2017 een forfait van 22% van de catalogusprijs van de auto als de auto een datum eerste toelating in 2017 heeft.

Voor auto’s van een eerdere datum blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% is. Wel kunnen er nog CO2-afhankelijke kortingen van toepassing zijn.

De overheid wil elektrisch rijden ook in 2017 blijven stimuleren. Voor volledig elektrische auto’s is de bijtelling daarom slechts 4% van de catalogusprijs.

Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?
Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?
Als een auto een verlaagde bijtelling heeft in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft die korting ook na een wijziging van de tarieven gelden zolang nog geen 60 maanden verstreken zijn na de maand van de eerste toelating. Of de auto van eigenaar of berijder gewisseld is, maakt daarbij geen verschil. Voor auto’s van voor 1 juli 2012 zijn er zelfs nog ruimere mogelijkheden. Maar de overgangsregeling daarvoor loopt eind 2018 af.
Ik heb een demo gekocht. Het betreft een plug-in hybride auto met een eerste tenaamstelling in 2016. Krijg ik nu 22% of 15% bijtelling?
Ik heb een demo gekocht. Het betreft een plug-in hybride auto met een eerste tenaamstelling in 2016. Krijg ik nu 22% of 15% bijtelling?

Op een plug-in hybride auto was in 2016 bij een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km een bijtelling van 15% van toepassing. Dat percentage geldt voor de duur van 60 maanden vanaf de eerste tenaamstelling, ook als de auto van eigenaar of berijder verandert of in 2017 voor het eerst in gebruik genomen wordt. Voorwaarde is wel dat de auto een tenaamstelling in 2016 heeft.

Ik ben onlangs in dienst gekomen bij ons bedrijf en krijg een gebruikte auto ter beschikking. Welke regels gelden er dan voor de bijtelling?
Ik ben onlangs in dienst gekomen bij ons bedrijf en krijg een gebruikte auto ter beschikking. Welke regels gelden er dan voor de bijtelling?

Ook bij een gebruikte auto wordt de bijtelling in principe berekend over de catalogusprijs. Bij een eerste tenaamstelling vóór 2017 geldt dan een bijtellingspercentage van 25%. Als de auto 15 jaar of ouder is, bedraagt de bijtelling 35% van de werkelijke waarde. Afhankelijk van de CO2-uitstoot kan er gedurende 60 maanden een verlaagde bijtelling gelden. Als dat bij uw auto zo is, geldt voor u de verlaagde bijtelling gedurende het nog resterende aantal maanden van die 60-maandsperiode. Na afloop van die 60 maanden wordt er jaarlijks gekeken of er op basis van de bijtellingstarieven van dat jaar nog een korting van toepassing kan zijn. Op dit moment is dat alleen nog aan de orde bij een volledig elektrische auto. Die krijgt een bijtelling van 4%.

Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?
Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kunt u voorkomen als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt. Hoe u het bewijs daarvoor levert, is niet aan regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie.

In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, vermelding van de aard van de rit.

Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, levert een naheffing op die in de duizenden euro’s kan lopen. Wilt u een deugdelijk rittenadministratiesysteem aanschaffen? Dan is het handig om te letten op het Keurmerk voor ritregistratiesystemen. Dat zegt dat het systeem voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en dat privacy en continuïteit goed zijn geregeld.

Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?
Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom. Maar als u bijvoorbeeld het eerste halfjaar geen auto van de zaak ter beschikking had en in het tweede halfjaar wel, dan kunt u voor die auto wél per 1 juli besluiten hem zakelijk of privé te gaan gebruiken.

Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?
Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?

De belangstelling voor deelauto’s neemt toe. In een systeem voor deelauto’s worden één of meer auto’s op één vaste of op verschillende plaatsen ter beschikking gesteld van de deelnemers. Met het oog op die toenemende inzet van deelauto’s heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen met de Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (Als “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” te downloaden op de website van de belastingdienst) kent daar specifieke spelregels voor. Er is dan geen bijtelling van toepassing.

Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?
Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woonwerkverkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zg. vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het meerdere wordt belast als bruto loon.

Heb ik bij private lease te maken met bijtelling?
Heb ik bij private lease te maken met bijtelling?

Vanuit een mobiliteitsbudget kiezen werknemers steeds vaker voor private lease. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleast tegen een vast bedrag per maand. Het betreft een vorm van operationele lease, maar het contract wordt dan niet met een bedrijf maar met een privépersoon gesloten.

Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget dan zo wordt uitgekeerd dat het naast eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor kilometervergoedingen) als belast loon wordt aangemerkt. Dat de bijtelling dan niet van toepassing is, kan het mobiliteitsbudget een aantrekkelijk alternatief maken.

Werknemers kiezen daarbij steeds vaker voor privé leasen. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleast tegen een vast bedrag per maand, in plaats van een zakelijke leaseauto.

Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Dat kan het mobiliteitsbudget een aantrekkelijk alternatief maken.

Kan ik ook in 2017 nog profiteren van de investeringsaftrek?
Kan ik ook in 2017 nog profiteren van de investeringsaftrek?

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2017 van toepassing. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u dus minder belasting. De investeringsaftrek is er in twee vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).
De KIA geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s). U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
De MIA is een regeling die in het leven is geroepen om de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijke producten te stimuleren. De MIA kan naast de eventuele KIA worden geclaimd. Van de MIA profiteert u vooral als u investeert in een nieuwe elektrische auto. Deze MIA kan oplopen tot 36 procent. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?
Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?

Naast de zeer lage bijtelling van slechts 4% en de milieu-investeringsaftrek, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Bovendien is nu geregeld dat nog tot en met 2020 een nihiltarief geldt voor de motorrijtuigenbelasting.

Hoe weet ik of er ook mogelijkheden zijn voor lokale subsidies?
Hoe weet ik of er ook mogelijkheden zijn voor lokale subsidies?

Lokale subsidies zijn er vooral voor elektrische auto’s en/of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl)

Waarom verandert de overheid de BPM jaarlijks?
Waarom verandert de overheid de BPM jaarlijks?

Iedereen die voor de eerste keer een personenauto, motor of bestelauto registreert in het Nederlandse kentekenregister, betaalt eenmalig BPM. Sinds 1 januari 2013 is de BPM voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Dit moet automobilisten prikkelen een zuinige auto aan te schaffen en moet zo het aandeel zuinige auto’s vergroten. De BPM-tabel moet dan wel in de pas blijven lopen met de technische ontwikkelingen, zodat steeds de meest zuinige auto’s het gunstigst uitkomen qua BPM. De tarieftabel wordt daarom jaarlijks bijgesteld.

Wat gebeurt er na 2017 met de BPM?
Wat gebeurt er na 2017 met de BPM?

Onderdeel van alle veranderingen per 2017 is de invoering van één vast bijtellingstarief van 22%, waarop alleen nog voor volledig elektrische auto’s een korting geldt. Omdat de bestaande kortingscategorieën in de bijtelling daardoor op termijn grotendeels gaan verdwijnen voor nieuwe auto’s, levert dat hogere belastinginkomsten op. Dat wordt weer teruggegeven aan de automobilist. Dat gebeurt in de vorm van verlaging van de BPM. Tot het jaar 2020 zullen de BPM-tarieven in totaal met zo’n 15% dalen.

Hoe lang houdt een plug-in hybride nog het MRB-voordeel?
Hoe lang houdt een plug-in hybride nog het MRB-voordeel?

Er geldt in 2017 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Voor dat halftarief is bovendien recent geregeld dat dit voor deze categorie auto’s blijft gelden tot en met 2020. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of een gebruikte auto is.

Misschien ook interessant?

Private Lease
Update navigatiesystemen
Mijn ŠKODA app