Geachte dames en heren,

In juni 2016 is ŠKODA Auto gestart met de terugroepactie. Inmiddels zijn de technische aanpassingen die voor alle ŠKODA-modellen ontwikkeld, goedgekeurd door de Vehicle Certification Agency, de toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk. ŠKODA Auto is inmiddels gestart met de implementatie van de technische aanpassing voor alle klanten.

Om vast te stellen of de betreffende software in uw auto is geïnstalleerd kunt u dit hier controleren met uw chassisnummer of door contact op te nemen met de officiële ŠKODA-dealer of de ŠKODA Diesel-hotline te bellen (0800-283 44 63).

ŠKODA Auto wil u er graag van verzekeren dat het vertrouwen van klanten en consumenten in het merk zeer belangrijk is. ŠKODA Auto betreurt deze situatie ten zeerste. Het is belangrijk voor klanten om te weten is dat alle auto’s veilig zijn en geschikt zijn om mee te rijden.  De uitvoering van de technische aanpassingen zal kosteloos zijn voor de klant.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Informatievideo

Indien u in het bezit bent van een auto met een EA189 dieselmotor ontvangt u automatisch een oproep zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is.

Het is voor ons van het grootste belang dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

In deze video laten wij u graag zien welke maatregelen hiervoor genomen zijn.

Maak een werkplaatsafspraak

Maak direct een werkplaatsafspraak of bekijk de prijzen voor jouw auto.
Vul eerst je kenteken in zodat we weten om welke auto het gaat.Houd mij op de hoogte over de EA189 dieselmotoren

        Wilt u weten of uw auto betrokken is?

            Met uw chassisnummer kunt u dit zelf controleren.

Veelgestelde vragen over de terugroepactie

 • Wat is er aan de hand?

  Alle systemen in moderne auto’s worden aangestuurd door software. In EA 189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Het actieplan om de betrokken EA 189 dieselmotoren aan te passen is goedgekeurd door het KBA, de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport. Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. Zodra de updates voor een bepaald type / model beschikbaar is, ontvangen de eigenaren van de betrokken auto’s daarover een persoonlijk bericht.

  Video's:
  Maatregelen terugroepactie
  Wat is de functie van de motorregeling?
  Nabehandeling van dieseluitlaatgas

 • Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?

  U kunt hier uw chassisnummer invoeren om zo te controleren of uw auto betrokken is. Het chassisnummer staat voorin het onderhoudsboekje of onderaan in de voorruit van de auto.
 • Ik rijd op dit moment in een auto met dieselmotor van een van uw merken. Moet ik actie ondernemen?

  Zodra de software-update is goedgekeurd door de officiële, onafhankelijke instanties, zal contact worden opgenomen met de eigenaren van deze auto’s voor het maken van een werkplaatsafspraak. U hoeft tot dat moment zelf geen actie te ondernemen. Het is belangrijk om te weten dat er geen sprake is van impact op de veiligheid of het weggedrag van de betrokken auto’s.

 • Wat houden de updates in?

  De bij de terugroepactie betrokken auto’s met EA189 dieselmotor krijgen een software update. Het uitvoeren van de software-updates van de 2.0 TDI- en 1.2 TDI- motoren duurt niet langer dan 30 minuten. De modellen met een 1.6 TDI-motor krijgen naast een software-update ook een kleine aanpassing aan de hardware. Deze update kan binnen een uur worden uitgevoerd.
 • Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?

  De eigenaren van de betrokken auto's zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure. 

  Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. De instantie die verantwoordelijk is voor de typegoedkeuringen voor ŠKODA Auto, de Vehicle Certification Agency (VCA) in Groot-Brittannië, heeft alle software updates inmiddels goedgekeurd. De eigenaren van de betrokken auto’s zijn, danwel worden op korte termijn uitgenodigd voor het maken van een werkplaatsafspraak. 


 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de dieselmotoren en de terugroepactie via onze nieuwsbrief?

  U kunt zich hier aanmelden voor onze speciale nieuwsbrief over dieselmotoren. 
 • Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer?

  De update kan door de ŠKODA- dealer binnen een uur worden uitgevoerd en is uiteraard geheel kosteloos. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van passende, vervangende mobiliteit, zoals haal- en brengservice of een leenauto.

 • Heeft de terugroepactie gevolgen voor mijn auto?

  Het is de doelstelling van Volkswagen AG dat de aanpassingen geen effect hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport, test alle door Volkswagen AG ontwikkelde software-updates, per type/model uitvoerig en zorgvuldig. Het KBA geeft aan Volkswagen AG voor elke betrokken type/model een officiële goedkeuring af. Met deze goedkeuring bevestigt het KBA aan Volkswagen AG dat deze updates geen negatieve invloed hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Pas nadat het KBA haar goedkeuring geeft voor de update van een bepaald type/model worden de eigenaren van de betrokken auto’s uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. Inmiddels is al voor een groot aantal types/modellen een goedkeuring afgegeven en is het updaten van deze auto’s in volle gang.

  Het magazine Autoreview heeft de software-update onlangs uitvoerig getest. Het volledige testverslag vindt u hier.

  De ANWB heeft onlangs, in samenwerking met de ADAC, de software-update voor de 1.2 TDI getest. De bevindingen vindt u hier.

 • Wat betekent de extra regeling van ŠKODA?

  ŠKODA heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd.


  Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt).


  Zoals ŠKODA altijd heeft laten weten, heeft het uitvoeren van de EA189-update geen nadelige gevolgen voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, het geluidsniveau of de levensduur van de motor en de motor componenten. Alle relevante gegevens met betrekking tot typegoedkeuring blijven onverminderd van kracht. De autoriteiten die hier op toezien, hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan de wettelijke eisen is voldaan.


  Door middel van deze extra regeling geeft ŠKODA een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om bij hun auto’s deze technische aanpassing uit te laten voeren.


  Voor wie geldt de extra regeling?

  De extra regeling wordt aangeboden aan klanten van ŠKODA met een auto waarbij de EA189-update als onderdeel van de  terugroepactie 23R6 is uitgevoerd. Deze regeling heeft betrekking op auto’s met een kilometerafstand tot maximaal 250.000 km vanaf het moment dat deze extra regeling in werking treedt. Om in aanmerking te komen moet de klant kunnen aantonen dat alle door de fabrikant aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (deze regeling is dus van toepassing op auto’s met een compleet service verleden).


  Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R6 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar.


  Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?

  Deze regeling  geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.


  Deze extra regeling laat het standpunt van ŠKODA onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, koppel en geluidsemissies.


  Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?

  Om in aanmerking te komen voor deze extra regeling zijn de volgende voorwaarden van kracht:


  1)    De extra regeling:

  • geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat er het eerste wordt bereikt);
  • kan alleen bij en door een geautoriseerde ŠKODA dealer beoordeeld en uitgevoerd worden;
  • geldt uitsluitend voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beiden onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.
  • dekt geen vervangend vervoer, onkosten, schade, enz.

  (2) De extra regeling is alleen van toepassingen indien:

  • de betrokken auto heeft deelgenomen aan de EA-189 terugroepactie 23R6;
  • de auto is onderhouden volgens het Serviceplan, service-updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door ŠKODA.

  (3) De extra regeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • gevallen van natuurlijke slijtage, d.w.z. verminderde werking van de auto en diens onderdelen door slijtage;
  • de eigenaar, een niet-geautoriseerde servicepartner en/of dealer heeft de auto niet correct gerepareerd, onderhouden of verzorgd (bijv. door gebruik te maken van onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant);
  • de voorschriften voor het gebruik van, de omgang met en het onderhouden van de auto zoals aangegeven in de handleiding niet zijn opgevolgd;
  • de auto is door derden of externe invloeden, zoals ongevallen, onweer, hagel, hoogwater enz., beschadigd waardoor de oorzaak van de klacht is ontstaan;
  • alle klachten die betrekking hebben op het roetfilter en die te herleiden zijn tot de asverzadiging;
  • onderdelen die in de auto zijn ingebouwd die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant of de auto is op een niet-geautoriseerde wijze gewijzigd, bijv. door (chip-)tuning;
  • de auto is oneigenlijk gebruikt, bijv. in motorsportwedstrijden of door overbelading;
  • de eigenaar heeft de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
  • de eigenaar heeft ŠKODA niet de mogelijkheid gegeven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.
  Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA-189 update al is uitgevoerd?

  Ja. De extra regeling geldt ook voor auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R6 is uitgevoerd.

  Indien u al kosten heeft gehad voor relevante werkzaamheden aan de eerder genoemde 11 onderdelen, die zijn uitgevoerd nadat de EA189-update is gedaan, zal ŠKODA graag voor u onderzoeken of deze kosten door ŠKODA kunnen worden gedekt. Aanvragen dienen vóór 31 december 2017 te zijn ingediend bij uw officiële ŠKODA service partner.

  Mocht u vragen hebben over deze extra regeling van ŠKODA, dan kunt u contact opnemen met uw ŠKODA dealer of de klantenservice via info@skoda.nl of het 0800 - 2834463 (gratis).

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel. 

 • Heeft u nog vragen?

  Mocht u op dit moment nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ŠKODA dealer of de klantenservice op 0800-283 44 63 (gratis) of per e-mail via info@skoda.nl.