Nederland loopt niet echt warm voor deelauto

Het aandeel Nederlanders dat gebruik maakt van nieuwe vormen van automobiliteit, zoals autodelen, autoreisdelen, zakelijke deelauto’s, private leasing of een mobiliteitsbudget via de werkgevers, is nog erg klein. De gebruikerspercentages variëren van 0,5 procent voor het autoreisdelen tot 1,2 procent van de werknemers die gebruikmaakt van een mobiliteitsbudget via de werkgever. Dit alles blijkt uit een grootschalig uitgevoerd onderzoek van GfK onder ruim 55.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Onbekendheid

Met name de onbekendheid met de nieuwe vormen van automobiliteit is een belangrijke oorzaak voor het beperkte gebruik en de nog lage instapbereidheid. Ruim 60 procent heeft niet eerder gehoord van het fenomeen autoreisdelen of zakelijke deelauto. Private lease daarentegen is al redelijk bekend; 74 procent heeft er tenminste van gehoord en 48 procent weet globaal wat het inhoudt. Ook autodelen of car sharing is al redelijk ingeburgerd; bijna 60 procent heeft ervan gehoord en 35 procent is globaal bekend met de spelregels.

Lage gebruiksintentie

De intentie om de komende jaren zeker of waarschijnlijk gebruik te gaan maken van nieuwe mobiliteitsconcepten is nog gering. De gebruiksintentie varieert van circa 1,5 procent van ‘deelconcepten’ zoals autodelen, autoreisdelen of de zakelijke deelauto tot 2,4 procent gebruiksintentie voor private lease. 4,6 procent denkt de komende jaren zeker of waarschijnlijk gebruik te maken van een zakelijk mobiliteitsbudget via de werkgever.