Garantie termijnen

ŠKODA Garantie voorwaarden

Carrosseriegarantie

Voor alle ŠKODA-modellen met een volledig verzinkte carrosserie geldt een termijn van 12 jaar garantie op de gehele carrosserie. Voor de gevolgen van roestschade die ontstaat door oorzaken van binnenuit en die het herstel van een carrosseriedeel ten gevolge van doorroesten noodzakelijk maakt. Voor de overige modellen geldt een termijn van 6 jaar carrosseriegarantie.
Full bleed extra garantie

Lakgarantie

Gedurende een termijn van 3 jaar na de afleveringsdatum wordt een garantie gegeven op de lak indien er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten.

Garantievoorwaarden

Indien binnen de gestelde termijn toch een dergelijke carrosserie- of lakschade optreedt en deze door je ŠKODA-vestiging is vastgesteld, zal deze schade worden hersteld zonder dat daarbij loon- en materiaalkosten in rekening worden gebracht. De carrosserie- en lakgarantie blijven ook bij verkoop van de auto van kracht. Denk er daarom aan de volgende eigenaar in het bezit te stellen van de garantiedocumenten.

Aanspraak op carrosserie- en lakgarantie is uitgesloten indien de betalingsverplichtingen tegenover de ŠKODA-vestiging niet nagekomen zijn. Aanspraak op carrosserie- en lakgarantie is tevens
uitgesloten indien de oorzaak van het defect het gevolg is van:

  • Het niet volgens fabrieksvoorschriften uitvoeren van onderhoud aan de carrosserie.
  • Corrosieschade die terug te voeren is op onvoldoende onderhoud of op invloeden van buitenaf, die niet binnen een door de ŠKODA-vestiging bepaalde termijn voor jouw rekening zijn hersteld.
  • Het herstellen van beschadigingen aan de carrosserie- en bodembescherming met niet door de fabriek geadviseerde producten.
  • Schadereparaties aan de carrosserie die niet op vakkundige wijze volgens de fabrieksvoorschriften en niet met gebruik van originele carrosseriedelen zijn uitgevoerd door de ŠKODA-vestiging of een door hem erkend schadeherstelbedrijf.
  • Het niet volgens fabrieksvoorschrift beschermd zijn van de
    carrosseriedelen tegen corrosie.

Toelichting

Om je auto in optimale conditie te houden, zijn de volgende punten van groot belang:

  • Om het ontstaan van roest door invloeden van buitenaf geen kans te geven, is het nodig dat je voor goed onderhoud zorgt; hoe je dat het beste kunt doen, is beschreven in het instructieboekje van je auto.
  • De ŠKODA-vestiging controleert bij elke grote onderhoudsbeurt de carrosserie- en bodembescherming; eventuele beschadigingen kunnen daardoor tijdig worden opgemerkt en hersteld; houd je daarom aan de onderhoudsrichtlijnen uit het instructieboekje van je ŠKODA.
BEMIDDELING DOOR CED AUTOMOTIVE.

Als je een klacht hebt over de technische uitvoering van de garantie kun je je wenden tot de betreffende ŠKODA-vestiging. Mocht je, na het bespreken van de klacht met de desbetreffende ŠKODA-vestiging, van mening zijn dat jouw klacht niet is verholpen, dan kun je je schriftelijk wenden tot de importeur:

Pon’s Automobielhandel B.V.
Klantenservice ŠKODA
Postbus 72
3800 HD Amersfoort

De afdeling Klantenservice zal in de klacht over de uitvoering van de garantie trachten te bemiddelen. Als de klacht ook dan niet minnelijk kan worden opgelost, kun je het
oordeel vragen van CED Automotive. CED Automotive is een onafhankelijk technisch expertisebureau*, gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Telefoon 010-2843533
E-mail techniek@ced-automotive.nl 

Deze zal als enige en finale oplossing van het geschil een beslissing nemen in de vorm van een advies dat bindend is voor alle partijen. De kosten van dit advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De importeur staat er echter borg voor dat de reguliere advieskosten van CED Automotive voor de koper/garantie-gerechtigde het bedrag van € 180,- inclusief BTW niet zullen overschrijden en dat zij en/of haar ŠKODA-vestigingen de uitspraken van CED Automotive zullen nakomen.

*Zie www.ced-europe.com/nl-nl
Contact met SKODA

Wil je meer informatie?

Neem contact op met de ŠKODA Dealer. Of stel je vraag via Twitter, de chat rechts onderin of door te bellen naar: 0800 - 283 44 63.