WLTP

De standaard voor verbruikswaarden

Dichter bij het reële verbruik
WLTP herziet de verbruikscijfers

Vanaf september 2017 gelden voor nieuw op de markt gebrachte personenauto's nieuwe verbruikscijfers, die met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Wat dat voor jou en je Škoda betekent lees je hier.

Wat is de WLTP?

Iedereen die een auto wil kopen, kijkt naar het verbruik en de emissiewaarden. Lees hier hoe deze voortaan met een nieuwe testmethode worden bepaald. Hoeveel verbruikt een auto? Deze vraag kan ŠKODA met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus nu beter beantwoorden.

De test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Per 1 september 2017 vervangt de WLTP de NEDC-standaard. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure.

Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto.

De methode is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten overal ter wereld. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een autorit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

Goede redenen voor de WLTP

De WLTP is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten over de gehele wereld. Op basis van deze gegevens zal de WLTP in de toekomst realistischere verbruikscijfers leveren. Lees hier wat er gaat veranderen met de invoering van de nieuwe testmethode.

Het verbruik van een auto kan afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik. Dat is waarom er altijd kritiek is geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test zijn vastgesteld. Dit komt doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik. De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen.

Daarom wordt de rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. Tot de nieuwe testparameters behoren een sterkere acceleratie, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest.

Vanaf september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en uitlaatgasemissiewaarden opgeven die vastgesteld zijn volgens de WLTP. Dit geldt voor Europa en vele landen daarbuiten.


Bekijk de verschillen

NEDC (oud) vs. WLTP (nieuw)
Grafiek met vergelijking tussen de NEDC en de WLTP
Vergelijking
NEDC
WLTP
Tijdsduur 20 min. 30 min.
Afstand 11 km 23 km
Maximale snelheid 120 km/h 131 km/h
Gemiddelde snelheid 34 km/h 47 km/h
Fases 2 fases:
stadsverkeer en buiten de stad
4 fases:
langzaam, normaal, snel en extra snel
Temperatuur testruimte 20 - 30 °C 23 °C
Percentage stationair draaiende motor 25% 13%
Schakelpunten De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend
Optionele uitrusting Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrusting van de auto Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrusting van de auto

WLTP vereist een hogere testmassa voor voertuigen (15% van het maximale laadvermogen van het voertuig).

Doelen van de nieuwe testmethode

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.

Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten. Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.

Eén standaard
Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.

Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reële cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is er nu een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

Panoramadak CITIGO
Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.

Net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het brandstofverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

Klimaatbescherming

Meer weten over WLTP?

De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.

Lees meer

Vragen en antwoorden

Alles over de nieuwe verbruikscijfers

Wat is een rijcyclus?
Wat is een rijcyclus?
Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.
Wat is de NEDC?
Wat is de NEDC?
NEDC is een Engelse afkorting en staat voor New European Driving Cycle. De NEDC is in 1992 door de Europese Unie ingevoerd. Hij diende ervoor, om tot uniformiteit te komen bij het vaststellen van het brandstofverbruik en de voertuigspecifieke emissies en om auto's met elkaar te kunnen vergelijken, en niet zozeer om reële cijfers te geven van het verbruik in de dagelijkse praktijk.
Wat is de WLTP?
Wat is de WLTP?
In september 2017 is met de Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP) een nieuwe, gestandaardiseerde testmethode ingevoerd. Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. Er wordt een gewijzigde rijcyclus toegepast waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk.
Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?
Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?
De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is.

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.
Per wanneer geldt de WLTP?
Per wanneer geldt de WLTP?
De WLTP-testmethode wordt van kracht per 1 september 2017. Vanaf september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en emissiewaarden opgeven die zijn vastgesteld volgens de WLTP.

Vanaf 01-09-2018 moeten voor alle nieuwe auto's – dus ook voor bestaande modellen – verbruiks- en emissiewaarden volgens de WLTP worden opgegeven.
Zal het modellenaanbod van Škoda veranderen?
Zal het modellenaanbod van Škoda veranderen?
Nee, tot nu toe zijn er geen veranderingen van het modellenaanbod gepland. Wel zullen enkele modellen en motoren worden geoptimaliseerd om een nog hogere efficiënte te behalen en de emissiewaarden verder te verlagen, maar er zullen geen modellen wegvallen door de WLTP.
Zijn er nog andere testmethoden?
Zijn er nog andere testmethoden?
Ja, die zijn er. De in Japan (JC 08) en in de Verenigde Staten (FTP 75) ontwikkelde rijcycli voor het meten van de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik zijn sterk gericht op specifieke situaties in stadsverkeer. De Japanse rijcyclus bestaat bijvoorbeeld uit veel stop-en-go-fasen en wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal met een koude start en eenmaal met een warme start.

Tips om brandstof te besparen

Hetzelfde comfort, lager verbruik

Om de temperatuur in de auto in de zomer op een aangenaam niveau te houden, verbruikt de airconditioning bij lage snelheden tot wel 2 liter brandstof per 100 km! Ook zorgen zaken als fietsendragers en dakkoffers voor meer gewicht en luchtweerstand, waardoor het brandstofgebruik stijgt. Controleer daarom altijd welke accessoires je gebruikt en welke je werkelijk nodig hebt.
Brandstof besparen

Controleer de bandenspanning

Brandstof besparen begint al vóór de rit, namelijk door het controleren van de bandenspanning! De rolweerstand is verantwoordelijk voor 15% van het totale verbruik. Als je jouw banden oppompt tot de voorgeschreven bandenspanning voor volle belading (de bandenspanningswaarden vind je aan de binnenzijde van de tankklep), neemt de rolweerstand af en daardoor ook het verbruik. Hierdoor maken ze ook nog eens minder geluid.
Brandstof besparen

Rustig rijden levert veel op

Hanteer een anticiperende en moderne rijstijl voor minder stress en minder brandstofgebruik. Als je rustig en gelijkmatig rijdt, weinig remt, met het verkeer meerijdt en de auto laat uitrollen, verbruik je aanzienlijk minder brandstof en zit je bovendien een stuk relaxter in de auto. Dit zorgt overigens ook voor minder files.
Brandstof besparen

Vermijd korte ritten

Voeg meerdere korte ritten samen. Dan bespaar je brandstof. De motor verbruikt immers het meest als hij koud is. Door in plaats van verschillende korte ritten een langere rit met meerdere stops te maken, kun je brandstof besparen. De motor kan dan namelijk op bedrijfstemperatuur komen, waardoor hij minder brandstof verbruikt.
Brandstof besparen

Gewoon laten rollen

Gratis rijden: met de juiste technieken kun je veel brandstof besparen. Laat de wagen met ingeschakelde versnelling rollen en de brandstoftoevoer naar de motor wordt onderbroken. Er wordt dan geen druppel brandstof verbruikt. Deze slimme methode kun je perfect gebruiken om extra op de motor af te remmen. Ook met uitgeschakelde versnelling verbruik je aanzienlijk minder brandstof. Dat is met name effectief wanneer je de auto lange afstanden kunt laten uitrollen.
Brandstof besparen

Vermijd onnodig gewicht

Brandstof besparen kan zo makkelijk zijn: elke kilo bagage kost brandstof. Om precies te zijn: 100 kg gewicht verhoogt het verbruik met ca. 0,3 l/100 km. Controleer daarom regelmatig wat je in jouw bagageruimte hebt liggen. En ook bij het tanken kun je brandstof besparen door de tank maar voor de helft te vullen. Want een volle tank verhoogt het gewicht en dus het brandstofverbruik.
Brandstof besparen

Op tijd schakelen, later tanken

Rijd altijd in de hoogst mogelijke versnelling, eerder schakelen bespaart brandstof. Kies altijd de hoogst mogelijke versnelling, zolang de auto soepel rijdt en een normaal geluid maakt, is het toerental niet te laag. Lage toeren zijn niet goed voor de motor? Onzin! TDI- en TSI-motoren vinden het heerlijk om laag in de toeren te rijden. Ook kun je bij het opschakelen rustig een versnelling overslaan.
Brandstof besparen

Gebruik de juiste olie

Het gebruik van dunloopolie levert een besparing op tot 5% vergeleken met conventionele oliesoorten. Hoe eerder een motor goed gesmeerd wordt, des te sneller neemt de uitstoot af. Dat is vooral bij koude starts en korte ritten belangrijk. De belangrijkste eigenschap van een goede motorolie is dat deze zich snel verspreidt. Gelukkig zijn bijna alle Škoda-modellen af fabriek gevuld met dunloopolie.
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen
Brandstof besparen