Mijn ŠKODA app

Mijn SKODA app Hero

Antwoord op je vragen

Zijn alle deuren dicht? Eerst tanken of direct op pad? Met de Mijn ŠKODA app controleer je waar en wanneer je maar wilt of jouw ŠKODA op slot staat of hoe ver je nog kunt rijden met de resterende brandstofvoorraad.

ŠKODA staat je ook graag te woord, zowel via Facebook, Twitter of via onze klantenservice.

Veelgestelde vragen

Is mijn ŠKODA geschikt voor de Mijn ŠKODA app?
Is mijn ŠKODA geschikt voor de Mijn ŠKODA app?
De Mijn ŠKODA functionaliteit is nu beschikbaar op de Business uitvoeringen van de Fabia, Octavia en Superb vanaf bouwjaar 2017.
Waar vind ik mijn QR-code?
Waar vind ik mijn QR-code?
Alleen ŠKODA modellen die geschikt zijn voor de Mijn ŠKODA app hebben een QR-code. Je vindt de QR-code op de deurstijl van de bestuurdersdeur en in het instructieboekje van je ŠKODA.
Zo werkt het. Niet tijdens het rijden.
Zo werkt het. Niet tijdens het rijden.

De Mijn ŠKODA app staat in directe verbinding met jouw ŠKODA. Via een beveiligde verbinding worden gegevens vanuit de auto naar je smartphone gestuurd. Goed om te weten: Het werkt niet andersom. Het is dus niet mogelijk om je auto bijvoorbeeld op afstand te ontgrendelen of van de handrem te halen. Een veilig gevoel.

Lees de gebruiksvoorwaarden, bekijk hoe je registreert of download de brochure.

Je privacy op de eerste plek.
Je privacy op de eerste plek.

ŠKODA hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo kies je je eigen voorkeursdealer en kan je desgewenst je historische ritgegevens verwijderen.

Waarom heeft ŠKODA mijn e-mailadres en telefoonnummer nodig?
Waarom heeft ŠKODA mijn e-mailadres en telefoonnummer nodig?

ŠKODA kan pro actief contact met u opnemen indien je ŠKODA een storing heeft of een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je profiteert hiermee van premium service. Om je te kunnen bereiken heeft ŠKODA jouw gegevens nodig.

Wie zijn ŠKODA Pon en MIND?
Wie zijn ŠKODA Pon en MIND?

ŠKODA wordt in Nederland vertegenwoordigd door de importeur Pon’s Automobielhandel. In opdracht van ŠKODA wordt de Mijn ŠKODA app uitgegeven door MIND, welke net als Pon’s Automobielhandel ook onderdeel uitmaakt van de Pon bedrijvengroep. MIND is hierbij de partij die de Mijn ŠKODA app beheert en de modules in uw voertuig kan plaatsen zodat de app kan worden aangesloten op uw voertuig.

Waarom heeft ŠKODA Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?
Waarom heeft ŠKODA Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?

Indien je onverhoopt bent gestrand en je contact opneemt met de ŠKODA Mobiliteitsservice vragen zij je toestemming om je technische-en onderhoudsgegevens én actuele locatie te mogen inzien. Zij verkrijgen daarmee eenmalig toestemming om deze gegevens in te zien. Hierdoor kan de ŠKODA Mobiliteitsservice je beter van dienst zijn. Overigens controleert de ŠKODA Mobiliteitsservice of je je ook daadwerkelijk bij het voertuig bevindt door middel van een controlevraag over de exacte kilometerstand.

Kan ik ook één rit verwijderen?
Kan ik ook één rit verwijderen?

De Mijn ŠKODA app biedt enkel de functie om alle ritten te verwijderen. Dit doen wij om de integriteit van de rittenadministratie te waarborgen indien je deze –op een later moment- wilt gebruiken voor je belastingaangifte.

Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?
Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?

Nee! ŠKODA deelt de gegevens niet met derden. Enkel bij een geldig gerechtelijk bevel worden de gegevens gedeeld met officiële instanties.

Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?

Voor je veiligheid heeft iedere ŠKODA slechts één account. Indien je bijvoorbeeld gezinsleden wil laten meekijken in de app, dan dien je hiervoor jouw inloggegevens te delen.

Wat doet ŠKODA met de Rijstijl-score?
Wat doet ŠKODA met de Rijstijl-score?
Om een Rijstijlranglijst in de Mijn ŠKODA App te presenteren worden alle scores anoniem gebruikt.
Wat doet Google met mijn gegevens?
Wat doet Google met mijn gegevens?

ŠKODA maakt gebruik van Google Analytics. Met deze tool wordt anoniem inzicht verkregen in het gebruik van de functies van de Mijn ŠKODA app. Het helpt ŠKODA om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en bestaande functies te verbeteren.

Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?
Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?

Indien je toestemming geeft om deze te delen, worden deze anoniem en niet naar jouw herleidbaar gebruikt om de diensten en producten van ŠKODA Nederland te verbeteren.

Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn ŠKODA Module uit?
Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn ŠKODA Module uit?

In de Mijn ŠKODA app kan je jouw ŠKODA ontkoppelen. Op dat moment registreert de Mijn ŠKODA Module geen gegevens meer.

Als je jouw ŠKODA verkoopt, dien je de nieuwe bestuurder te attenderen op de aanwezigheid van de Mijn ŠKODA Module en jezelf te ontkoppelen.

De nieuwe bestuurder kan de ŠKODA koppelen in de Mijn ŠKODA app met de QR-code op de deurstijl en de actuele kilometerstand. Indien de nieuwe bestuurder zich op de auto aanmeldt zonder dat je je had ontkoppeld zal dit alsnog automatisch gebeuren en word je daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld.

Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?
Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?

Dit is niet mogelijk. Wel kan je bij jouw voorkeursdealer aangeven géén prijs te stellen op de premium service die behoort bij de Mijn ŠKODA Module. Zij zullen dan geen contact met je opnemen in geval van storing of naderende onderhoudsbeurt.

Overigens, wanneer je je niet aanmeldt op het voertuig met de Mijn ŠKODA app registreert de Mijn ŠKODA Module geen gegevens en heeft jouw voorkeursdealer dus geen toegang tot de gegevens. Je kunt dan geen gebruik maken van de functionaliteiten in de app.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wanneer je je afmeldt worden je gegevens in jouw account bewaard. Zodra jij je weer op een voertuig aanmeldt zullen de ritgegevens van dit voertuig in jouw account zichtbaar worden. Ritgegevens worden maximaal 2 jaar na het begin van een kalenderjaar bewaard.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld: 
 • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, de door u geselecteerde voorkeursdealer en de gegevens met betrekking tot uw toestemming/bezwaar (opt-in/opt- out) voor benadering via telefoon en/of e-mail.
 • Voertuig- en onderhoudsgegevens: kenteken, kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum.
 • Ritgegevens: start- en stoplocatie, start- en stoptijdstip, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Rijstijlscore.
 • Locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig; en 
 • Rijstijlgegevens: uw Rijstijlscore en positie in de Rijstijlranglijst.
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen: 
 •  ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens zelf direct (en permanent) te verwijderen; 
 • voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met ŠKODA en uw voorkeursdealer welke in de App door u wordt geselecteerd; 
 • indien van de ŠKODA Mobiliteitsservice gebruik wordt gemaakt, worden de locatie-, voertuig- en onderhoudsgegevens gedeeld met de aanbieder van ŠKODA Mobiliteitsservice. ŠKODA Mobiliteitsservice zal u vóór het raadplegen van de genoemde persoonsgegevens telefonisch om toestemming vragen om de locatiegegevens van de in het voertuig geïnstalleerde Module te gebruiken, en deze enkel verwerken nadat u daarvoor mondeling telefonisch toestemming heeft verleend; 
 • indien van de parkeerservice gebruik wordt gemaakt, welke dienst wordt aangeboden door een derde, worden locatiegegevens, ritgegevens (alleen start- en stoptijdstip van parkeren) en het kenteken gedeeld met de aanbieder van deze parkeerservice. U dient hiervoor een eigen account te hebben bij de aanbieder van de parkeerservice. In de App wordt eenmalig om toestemming gevraagd voor het verstrekken van uw gegevens aan deze aanbieder;
 • indien van toepassing, worden gegevens aan uw werkgever en/of mobiliteitsbudgetpartij en/of leasemaatschappij verstrekt zoals omschreven in het Privacy Statement onder 'Zakelijke gebruikers'; 
 • uw Rijstijlscore wordt opgenomen in de Rijstijlranglijst. De daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App. De rijstijlscore wordt ook wel 'rijstijl' genoemd in de App; 
 • ŠKODA en/of de door u geselecteerde voorkeursdealer kan uw persoonsgegevens en voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen ten aanzien van de dienstverlening inzake de Module en App, tenzij u uw toestemming daarvoor intrekt. U kunt uw instemming intrekken via de klantenservice en/of uw voorkeursdealer; 
 • indien van toepassing, kunnen voor analytische/statistische verwerkingen Gegevens in geanonimiseerde vorm worden verstrekt aan PON en ondernemingen binnen de PON Groep ten behoeve van de volgende doeleinden: eigen marktonderzoek, historische analyse om trends en correlaties in gegevens te ontdekken, om een bijdrage te leveren aan onderzoek voor onder meer maatschappelijke en/of wetenschappelijke doelen. Deze gegevens kunnen bestaan uit voertuig- en onderhoudsgegevens, ritgegevens, rijstijlscores en locatiegegevens. Deze verstrekking wordt zorgvuldig voorbereidt en zal altijd plaatsvinden op basis van gegevens die niet herleidbaar (anoniem) zijn naar u als gebruiker (natuurlijk persoon). Uw toestemming hiervoor kan verstrekt en ingetrokken worden in de App en is te vinden onder 'Gegevensgebruik' bij het instellingen menu; en 
 • indien u een storing of een vraag heeft over de App of Module, kunnen gekwalificeerde medewerkers van MIND, uw voorkeursdealer en/of door MIND ingeschakelde leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens teneinde u hieromtrent assistentie te verlenen. 

MIND zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is: 
 • voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden; 
 • in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden; 
 • in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer MIND besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. MIND kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.
Wie heeft er toegang tot de gegevens van de Mijn ŠKODA Module?
Wie heeft er toegang tot de gegevens van de Mijn ŠKODA Module?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

De naam, het telefoonnummer, het e-mailadres van de gebruiker en de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer;
Voertuig- en onderhoudsgegevens: kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;
Ritgegevens: start- en stoplocatie, duur, lengte en gemiddelde snelheid;
Locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig;

Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

De ritgegevens zijn voor de gebruiker van de app toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens direct (en permanent) te verwijderen;
De voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met de voorkeursdealer welke de gebruiker in de app kan instellen;
De locatie, voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met ŠKODA Mobiliteitsservice als de gebruiker hiervan gebruik maakt. ŠKODA Mobiliteitsservice zal de gebruiker vóór het raadplegen van de genoemde gegevens telefonisch om toestemming vragen om de gegevens van de Mijn ŠKODA Module te gebruiken;
ŠKODA of de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer kan de verstrekte persoonsgegevens én voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met de gebruiker op te nemen. Indien de gebruiker dit niet wenst kan deze via de dealer gebruik maken van een opt-out zodat voor de dienstverlening van de Mijn ŠKODA Module geen contact meer wordt opgenomen;
Gekwalificeerde medewerkers van ŠKODA, haar dealers of haar leveranciers kunnen toegang hebben tot je persoonsgegevens indien de gebruiker een storing of een vraag heeft over de app of de Mijn ŠKODA Module.
ŠKODA zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde soorten persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;
in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;
in verband met een wettelijk voorschrift of een geldig bevel van een bevoegde autoriteit.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
Waar worden de gegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens van de Mijn ŠKODA Module en Mijn ŠKODA app worden opgeslagen op een server van een leverancier van ŠKODA binnen de Europese Unie.
Wat is het wettelijk kader?
Wat is het wettelijk kader?
ŠKODA Nederland handelt vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving. Jij als bestuurder bepaalt of er gegevens worden geregistreerd. Volgens de Nederlandse wetgeving dient ŠKODA Nederland zich te houden aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de cookiebepaling vanuit de Telecomwet.
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?

Nee!

Ik wil de Mijn ŠKODA Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de Mijn ŠKODA Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?

Indien je gebruik maakt van de Mijn ŠKODA App en je wil de Mijn ŠKODA Module uitschakelen, dan kan je in het instellingenmenu jouw ŠKODA ontkoppelen. De Mijn ŠKODA Module zal vervolgens geen gegevens registreren. Je hebt daarmee de Mijn ŠKODA Module inactief gemaakt.

Indien je géén gebruik maakt van de Mijn ŠKODA App en je ŠKODA niet hebt gekoppeld, dan is de Mijn ŠKODA Module al uitgeschakeld.

Heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzicht in de ritgegevens?
Heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzicht in de ritgegevens?
Nee!
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Het is mogelijk dat uw voertuig zakelijk door uw werkgever wordt ingezet en dat uw werkgever en/of leasemaatschappij en/of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van u en het voertuig waarvan u gebruiker bent, verwerkt. Zakelijk gebruik van uw voertuig heeft geen invloed op het gebruik en de functionaliteit van de App. Of uw werkgever, leasemaatschappij of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van u verwerkt, is inzichtelijk bij instellingenschermen van de App. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden deze partijen zelfstandig aangemerkt als 'verantwoordelijke' en zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp. Eventuele bezwaren tegen of opmerkingen c.q. vragen over de verwerking door/verstrekking aan deze partij(en) van deze gegevens dienen rechtstreeks te worden gericht aan deze partij(en).
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik terecht?
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik terecht?
Voor overige vragen kan je terecht bij de ŠKODA Klantenservice: 0800 - 283 44 63

Misschien ook interessant?

Update navigatiesystemen
Private Lease
Lease en bijtelling