Private Lease

Praktische informatie

Header contactpagina

Verzekering en eigen risico

Wanneer je een verzekering afsluit bij je ŠKODA Private Leaseauto, ben je verzekerd met all risk dekking. Hierdoor kan je kan zorgeloos rijden, want je schade is gedekt. Bij zelf veroorzaakte of onverhaalbare schade zal een bedrag in rekening worden gebracht als een eigen bijdrage aan de reparatiekosten. Dit wordt het ‘eigen risico’ genoemd. In je contract kan je terugvinden wat je gekozen eigen risico is en in de polisvoorwaarden kan je terugvinden wat er wel en niet wordt vergoed.

Bekeuring

Omdat je private leaseauto op jouw naam staat, ontvang jij zelf de bekeuring thuis. De kosten van de bekeuring zijn geheel voor jou, ook wanneer iemand anders de bekeuring heeft veroorzaakt terwijl hij/zij in jouw private leaseauto reed. Ben je het niet eens met de bekeuring en wil je hier beroep tegen aantekenen? Lees dan hier verder.

Groene kaart

Binnen 10 werkdagen na de aflevering van je auto, ontvang je de groene kaart per post. Ben je de groene kaart kwijt of heb je er één nodig voor je caravan dan kun je dit aanvraagformulier invullen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

BKR-registratie

Het BKR heeft als doel de consument te beschermen tegen overkreditering. Jouw ŠKODA Private Leasecontract brengt een financiële verplichting met zich mee en wordt daarom bij het definitief maken van je contract bij het BKR geregistreerd. Deze registratie kan effect hebben op jouw leencapaciteit (het totaalbedrag wat je kunt lenen). Staat het kopen van een nieuw huis of het oversluiten van de hypotheek op de planning? Houd hier dan rekening mee. De impact van de BKR-registratie op de leencapaciteit varieert per hypotheekverstrekker. Er zijn vaste regels in Nederland voor zo’n registratie. In dit geval staat jouw contract geregistreerd via de formule: looptijd van het contract in maanden x de hoogte van het maandbedrag x 65%). Wanneer er meerdere contractanten op het contract staan, worden deze allemaal voor hetzelfde, volledige bedrag geregistreerd. Alle contractanten zijn immers hoofdelijk aansprakelijk.

Facturatie en 'e-voicing'

Maandelijkse factuur

Je ontvangt in principe elke eerste van de maand per e-mail de factuur van je ŠKODA Private Leasecontract, vanuit no-reply@vwpfs.nl. In deze e-mail staat een link naar de het pdf-bestand van de factuur. Je vindt je facturen ook terug in de e-invoice omgeving. De instructies voor het bekijken van je digitale factuur vind je in elke factuur e-mail, net zo lang tot je de omgeving activeert.

Mocht je een reparatie hebben laten uitvoeren waar je zelf aan moet meebetalen (bijvoorbeeld omdat je eigen risico in rekening wordt gebracht), dan worden deze kosten apart bij je in rekening gebracht. Dat gebeurt via e-invoice. Wanneer de kosten lager zijn dan je gekozen eigen risico, zal de reparateur deze kosten rechtstreeks met je afrekenen.

De startfactuur

In verband met het inregelen van de facturatie duurt het gemiddeld twee weken vanaf het moment dat je auto is afgeleverd, voordat je de eerste factuur ontvangt. Het moment van ontvangen van de startfactuur is onder andere afhankelijk van hoe snel je dealer de factuur naar ons op heeft gestuurd. Nadat je je auto hebt ontvangen, stuurt de dealer de factuur naar ons. Wij verwerken deze factuur, starten het contract officieel en regelen de maandfacturatie in.

Met de eerste factuur incasseren we de maandtermijnen vanaf de tenaamstelling plus de maandtermijn voor de komende maand. Je betaalt altijd een maand vooruit, op de eerste dag van de maand. De eerste factuur kan dus hoger zijn dan de reguliere maandfactuur. 

Voorbeeld: Je auto is besteld op 10 februari en afgeleverd op 16 februari. Op 20 februari ontvangen wij de factuur van je dealer en op 24 februari (binnen vijf werkdagen) hebben wij deze verwerkt. Op 27 februari ontvang je van ons de startfactuur.

E-invoice omgeving activeren

Je vindt je facturen terug in de beveiligde e-invoice omgeving. De e-invoice omgeving kun je activeren met een link. De link en instructies vind je in elke factuur e-mail, net zo lang tot je de omgeving activeert.

Je hebt een inlognaam nodig om je te kunnen registreren. Ook deze vind je in de e-mail met je factuur. Deze inlognaam is gelijk aan je debiteurennummer. Vervolgens kun je zelf een wachtwoord kiezen.

E-invoice wachtwoord kwijt of wijzigen

Ben je je wachtwoord kwijt? Geen probleem, je kunt zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Ga naar de e-invoice omgeving en voer het e-mail adres in waarop je de facturen normaal ontvangt. Ben je ook je inlognaam kwijt, stuur dan een e-mail naar e-invoice@vwpfs.nl.

Problemen met PDF-factuur

De e-invoice portal ondersteunt alleen Adobe Reader. Dit programma is hier te downloaden en te installeren.

Windows 8 gebruikers wordt geadviseerd het programma Adobe Reader Touch te installeren.

Het kan ook zijn dat je een verouderde plug-in gebruikt. Je kunt dit probleem oplossen door te kiezen voor openen met andere PDF-lezer. Structureel oplossen doe je door een update te laten uitvoeren naar de laatste versie van je browser en/of plug-in. Gebruik je Firefox en zie je alleen maar vreemde tekens als je de PDF opent? Pas dan instellingen aan in Firefox. Ga naar: Extra > Opties > Toepassingen > Portable Document Format (PDF): Adobe Acrobat gebruiken. Als deze instelling geselecteerd is, zijn onze facturen goed te lezen.

Facturatie aan het einde van je private lease contract

De laatste facturatie

De maandfactuur van je ŠKODA Private Leasecontract ontvang je altijd ongeveer 10 dagen voordat de maand begint per e-mail. Dit bedrag wordt op de eerste werkdag van de maand van je bankrekening afgeschreven. Al gaat het om de laatste factuur, er wordt geen rekening gehouden met de einddatum van je contract. Je kunt dus een laatste maandfactuur krijgen voor een periode die doorloopt tot na je einddatum.

Definitieve inleverdatum

Om te zorgen dat je alleen voor je werkelijk verbruik betaalt hanteren wij de inleverdatum als werkelijke einddatum van je ŠKODA Private Leasecontract. Dit kan een andere datum zijn dan de contractuele einddatum van je ŠKODA Private Leasecontract, bijvoorbeeld omdat de einddatum van je contract in het weekend valt of omdat je je ŠKODA een aantal dagen eerder of later inlevert.

Na het inleveren van de auto

Nadat de auto is ingeleverd, wordt het contract beëindigd in ons administratiesysteem en maken wij de eindafrekening op. Het bedrag wat je eerder mogelijk teveel hebt betaald, krijg je met de eindafrekening terug. 

Voorbeeld: Op 20 mei heb je de laatste maandfactuur ontvangen, voor de maand juni. Je contract loopt tot en met 27 mei. Je levert je auto een dag na de einddatum van het contract, op 28 mei in. Op 1 juni wordt de laatste maandtermijn automatisch geïncasseerd. Met de eindafrekening krijg je het teveel betaalde bedrag (voor 29 mei tot en met 30 juni) terug.

Inhoud van de eindafrekening

Wat staat op de eindafrekening:

  •    Het bedrag wat je eerder mogelijk teveel hebt betaald bij de maandfacturatie;
  •    De afrekening van het aantal kilometers dat je eventueel meer- of minder hebt gereden dan afgesproken in je contract;
  •    Het BTW bedrag.

 

Onderaan de factuur worden deze bedragen met elkaar verrekend. Het resultaat hiervan is het eindbedrag van de eindafrekening. Afhankelijk van de situatie krijg je dit van ons terug óf moet je dit nog betalen aan ons.

Mogelijke extra facturen

Ineen aantal situaties kan er naast de eindafrekening nog een andere factuur komen na het inleveren van je ŠKODA:

  •    Je krijgt een aparte factuur voor je eigen risico of voor de reparatiekosten bij eventuele schade geconstateerd tijdens het inleveren.
  •    Je krijgt een aparte factuur wanneer je ervoor hebt gekozen om je ŠKODA Private Leasecontract vroegtijdig te beëindigen;
  •    Je krijgt een aparte factuur wanneer je ervoor hebt gekozen om de auto aan het einde van het contract van ons over te nemen.

Meer informatie over het einde van je abonnement

Loopt je ŠKODA Private Leasecontract binnenkort af en wil je meer weten over je opties? Lees dan hier verder. Over het inleveren van je ŠKODA lees je hier meer.

Parkeervergunning

Wil je een parkeervergunning aanvragen voor je ŠKODA Private Leaseauto? Hiervoor heb je vaak een leaseverklaring nodig. Via deze link vraag je de verklaring aan. Wij zorgen dat je deze per post ontvangt.

Rijbevoegdheid

Iedereen met een voor het betreffende voertuig geldig rijbewijs mag in de auto rijden en is verzekerd. Ook jongeren met een 2todrive-rijbewijs mogen (zolang er aan de voorwaarden van dit rijbewijs wordt voldaan) in de auto rijden en zijn verzekerd.