Prinsjesdag 2019

SKODA Zakelijk

Wat verandert er voor de zakelijke rijder?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet weer de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. In het koffertje zitten ook voorstellen die voor zakelijke rijders in 2020 gevolgen kunnen hebben. In dit artikel vatten we de belangrijkste belastingplannen voor je samen.

Nieuwe BPM-tarieven en EV-vrijstelling

De BPM-tarieven voor benzine- en dieselauto’s en voor plug-in hybrides worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. De schijven van de nieuwe tarieftabel worden verhoogd, zodat een auto minder snel in een hogere tariefschijf valt. Voor volledig elektrische auto’s blijft tot en met 2024 de BPM-vrijstelling bestaan. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van € 360. Of deze regeling op de lange termijn met steeds meer elektrische auto’s houdbaar blijft, daar zal het kabinet zich over moeten buigen.

Teruggaveregeling BPM voor taxi's vervalt

De teruggaveregeling van BPM die voor taxi's gold, wordt met ingang van 2020 geschrapt. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) blijft wel bestaan. Op onze taxi-pagina lees je waarom het loont om nog dit jaar van de BPM-regeling te profiteren.

Bijtelling EV’s gaat naar 8%

Voor elektrische auto’s (EV’s) die vanaf 1 januari 2020 worden geregistreerd, stijgt de bijtelling naar 8%. Dit tarief geldt voor de eerste € 45.000; daarboven betaal je het normale bijtellingstarief van 22%. Per 2021 gaat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd en kan dan bijgesteld worden voor nieuwe situaties.

MRB voor EV en plug-in hybrides

Met een elektrische auto’s (EV’s) betaal je tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit zogeheten nihiltarief wordt in 2025 omgezet naar een kwarttarief, dus 25% van het normale tarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat omgezet in een driekwarttarief. Vanaf 2026 geldt voor alle auto’s het normale tarief. Naast deze fiscale maatregelen voor elektrische auto’s, werkt het kabinet ook aan een subsidieregeling. Zodra de invulling daarvan concreet is, lees je hierover op onze website.

Dieselaccijns stijgt

Om de klimaatvoorstellen te financieren, stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Ook wordt de MRB voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd. Vanaf 2021 tot en met 2024 bedraagt de gemiddelde stijging 24 euro per bestelauto per jaar. In 2025 daalt de MRB op deze bestelauto’s vervolgens eenmalig met gemiddeld 24 euro per bestelauto per jaar.

Fiets van de zaak loont

Vanaf 2020 wordt voor een door de zaak ter beschikking gestelde fiets een gunstige bijtellingsregeling ingevoerd. De jaarlijkse bijtelling wordt 7% van de consumentenadviesprijs. Deze regeling voorkomt administratieve lasten omdat dan niet langer het werkelijke privégebruik bijgehouden hoeft te worden.

Investeringen in infrastructuur

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd werk te maken van de investeringen in de infrastructuur. Concreet betekent dit onder meer investeringen in spoor- en wegverbindingen. Zo wordt er in 2020 aan aanleg en onderhoud van wegen 3 miljard euro besteed. Voor de bestrijding van files wordt op korte termijn € 100 miljoen uitgetrokken.

We houden je op de hoogte

Alle fiscale wetsvoorstellen worden in de Tweede Kamer besproken. In december volgt dan de stemming in de Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen er nog wijzigingen optreden. Op onze website houden we je van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Meer informatie over zakelijke mogelijkheden?

Vind jouw dealer
Vind jouw SKODA dealer